Primele rezultate ale activităților de cercetare din Germania 

În calitate de organizații partenere din Germania, ISIS Institut für Soziale Infrastruktur și Departamentul de Sănătate din Frankfurt pe Main lucrează împreună la proiectul ”Culture on Prescription”. În baza diverselor interviuri cu experți din domeniile psihologiei, medicinii, politicii, educației adulților și pedagogiei și a unei cercetări de birou, au fost colectate perspective interesante asupra potențialului abordării Culturii pe bază de prescripție. 

În timpul fazei de cercetare a devenit evident că în Germania există deja câteva oferte disponibile care combină activitățile sociale și preventia sănătății. Cu toate acestea, aceste oferte nu sunt încă legate de prescripțiile profesioniștilor medicali și necesită totuși ca potențialii participanți să se înregistreze pentru a putea participa. În plus, nu a putut fi identificată aproape nicio ofertă preventivă care să se concentreze pe activități culturale. 

Respondenții participanți la interviuri văd un potențial enorm ca prescrierea de activități culturale să reducă sentimentul individual de singurătate, mai ales că situația și tendințele actuale ale pandemiei (schimbări demografice, digitalizare) contribuie la sporirea izolării și singurătății. Pe de altă parte, experții au afirmat că structurile prezente în sectorul sănătății din Germania, precum numărul mare de companii de asigurări de sănătate care funcționează la nivel local, vor îngreuna implementarea pe scară largă. 

Respondenții sunt foarte deschiși la testarea conceptului la nivel local, așa cum a fost planificat în cadrul proiectului ”Culture on Prescription”. Rapoartele naționale care oferă rezultate mai detaliate ale cercetării din țările participante în proiect pot fi descărcate din secțiunea ”Resurse”.