Primele rezultate ale activităților de cercetare din România 

Cercetarea de documentare realizată de partenerul român, GEAC (Asociația Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie), în cadrul proiectului COPE indică faptul că, deși conceptul de prescripție culturală este mai puțin cunoscut în România, și cu atât mai puțin operaționalizat în practica furnizării de servicii sociale, noi într-adevăr trebuie nu doar să implementăm prescripția socială/culturală la nivel național, ci și să pledăm pentru includerea prescrierii rețetelor socio-culturale în domeniul sănătății publice și al asistenței sociale – în parteneriat cu toate părțile interesate. 

Raportul românesc semnalează câteva aspecte care trebuie dezbătute, precum și acțiuni pentru adoptarea prescripției sociale și culturale în România, precum: 

Încurajarea voluntariatului și a sistemului de donație 

Analiza răspunsurilor date de persoanele intervievate și cazurile de bune practici au arătat că practica prescripțiilor socio-culturale poate fi întărită prin încurajarea implicării voluntarilor și a donatorilor în și pentru organizarea de activități socio-culturale dedicate persoanele în vârstă. 

Dificultatea semnalării cazurilor sociale 

În România, cazurile sociale nu sunt tratate de autorități din perspectiva singurătății, sau a izolării sociale, ci mai degrabă în cheia izolării fizice ca dependență de asistență medicală sau pentru subzistență. O soluție poate fi dezvoltarea unui sistem informațional de resurse care poate fi administrat public sau privat, sau în parteneriat public-privat. 

Pregătirea profesioniștilor pentru a se implica în practica prescripției socio-culturale 

Scopul este ca profesioniștii, antreprenorii și furnizorii de proiecte și servicii sociale să devină mult mai conștienți de abordările transdisciplinare și integrate în cadrul practicii prescripției socio-culturale, de la conceperea și proiectarea, până la implementarea acestuia. 

Reconceptualizarea Programului Național „Sportul pentru toți” în România 

Este o necesitate adaptarea acestui program național pentru a crea oportunități sportive pentru persoanele în vârstă și alte categorii de beneficiari. Sportul poate fi un mijloc eficient de prevenire a izolării sociale și de stimulare eficientă a îmbătrânirii active. Poate fi, de asemenea, o modalitate de lucru cu alte categorii de beneficiari cu risc de deteriorare fizică/psihică sau izolare socială. 

În loc de concluzie: necesitatea unei dezbateri naționale 

România este încă la început de schimbare a politicilor publice în domeniul social și comunitar. Acest lucru poate fi un avantaj pentru artă și cultură care poate fi folosită pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și îngrijire. Este necesară o dezbatere publică națională pentru a deschide oportunitatea de reinstalare a serviciilor sociale, de sănătate și comunitare, astfel încât furnizorii publici și privați să poată contribui deopotrivă la deservirea cât mai multor persoane aflate în nevoie.